06 มิถุนายน

- บันทึกปิ่น  เล่ม 6

 

11 มิถุนายน

- หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร เล่ม 6

 

13 มิถุนายน

- เจ้าสาวปีศาจ (มีดี คอนเทนส์)

- หนึ่งคำมั่น นิรันดร์กาล ( 3 เล่มจบ ) (มีดี คอนเทนส์)   

- ทฤษฎี ร้อยเล่มเกวียน (มีดี คอนเทนส์)  

- ทฤษฎี โลกกลมเขาว่าคือพรหมลิขิต (มีดี คอนเทนส์)  

- ทฤษฎี รักเศษหนึ่งส่วนสอง ( มีดี คอนเทนส์)  

 

20 มิถุนายน

- นางยั่วปทุมทอง ( สำนักพิมพ์เทียนตี้ ) 

- หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร เล่ม 7 

 

22 มิถุนายน

- เทพยุทธ์เซียน Glory  เล่ม 14

 

27 มิถุนายน

- เม่ยเซิง เปลี่ยนหน้าท้าลิขิต  เล่ม 8

 

30 มิถุนายน

- หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร  เล่ม 8