SMM Publishing
หลงรักการแปล เพราะการแปลคือการถ่ายทอด คือความยากที่ซ่อนอยู่ในความง่าย คือการได้ให้และได้รับ ทั้งรู้สึกได้เป็นตัวของตัวเอง รู้สึกสนุกเวลาได้อ่าน ได้ศึกษา ได้ค้นคว้า ได้ถ่ายทอด ได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของภาษาที่เรารักทั้งสองภาษา ทำงานแปลด้วยความเชื่อที่ว่าหากทำอะไรด้วยใจรัก มักทำได้ดีเสมอ ความรักในสิ่งที่ทำจะช่วยให้พยายามโดยไม่ต้องฝืน ทำให้สนุกเพลิดเพลินโดยไม่เหน็ดเหนื่อย ขงจื๊อกล่าวไว้ “ผู้รู้ในงานที่ทำไม่สู้ผู้รักในงานที่ทำ ผู้รักในงานที่ทำไม่สู้ผู้มีความสุขกับงานที่ทำ” เพราะงานแปลจึงทำให้เราได้เป็นทั้งผู้รู้ ผู้รัก และผู้มีความสุขไปพร้อมกัน...
ดารินทิพย์