SMM Publishing
จิ่วถูแปลตรงตัวว่าสาวกสุรา เป็นชาวมองโกเลีย เกิดเมื่อปีคศ. 1974 ที่เมืองชื่อเฟิง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน จิ่วถูสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยตงหนันภาควิชาวิศวไฟฟ้า เคยทำงานติดตั้งและซ่อมบำรุงพลังงานไฟฟ้าหลายปี เหยียบย่ำไปในและนอกกำแพงเมืองจีน จึงจดบันทึกสิ่งที่ได้ยิน ได้เห็น และได้คิดเอาไว้ จนกลายเป็นวัตถุดิบในการเขียนนวนิยายปัจจุบันพำนักที่เมืองเมลเบอร์นประเทศออสเตรเลีย ก่อนหน้านี้มีผลงานเรื่องฉินหมิง จื่อหนันลู่ เมื่อเขียนเรื่องสุยล่วน (ยุทธการล่าบัลลังก์) ก็โด่งดังราวกับพลุ อีกทั้งยังเป็นผผู้จุดประกายงานเขียนนิยายอิงประวัติศาสตร์ขึ้นในจีนแผ่นดินใหญ่ จนมีนักเขียนอื่นเขียนตามอีกมากมาย
จิ่วถู