บุคคล

ประวัติอาจารย์ภูมิภัทร มั่งคั่งสกุล (ซินแสซ้ง)

เกิดปี พ.ศ. 2505  ปัจจุบันอายุย่าง 50 ปี ประวัติด้านโหราศาสตร์   พ.ศ. 2525     - ศึกษาโหราศาสตร์ไทย จากอาจารย์สถิตย์ สถิตยืนยง - ศึกษาโหราศาสตร์ไทย ระบบหมอเถาวัลย์ จากอาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ  พ.ศ. 2534     - ศึกษาวิชาดวงจีน ฮวงจุ้ย จากอาจารย์ซินแสไท่ซาน พ.ศ.2541 - ศึกษาวิชาฮวงจุ้ยและฤกษ์ยามจีน จากอาจารย์เกรียงไกร บุญธกานนท์, อาจารย์ชัยเมษฐ์ เชี่ยวเวช พ.ศ.2543 - ศึกษาการดูดวงชะตาด้วยวิชาตัวเลข 12 หลัก จากอาจารย์อิสริยภรณ์ เจริญศรี ความเป็นมาทางโหราศาสตร์           เริ่มต้นสัมผัสโหราศาสตร์  ตั้งแต่ปี 2518 โดยมีเพื่อนสนิทชื่อ สมชาย ซึ่งอยู่ละแวกบ้านเดียวกัน  มักจะชวนไปหอสมุดแห่งชาติในทุกวันอาทิตย์ เพื่อไปอ่านหนังสือโหราศาสตร์ โดยอ่านทุกเล่มที่มีอยู่ในหอสมุดแห่งชาติในเวลานั้น การอ่านทำให้ได้รู้ถึงพื้นฐานต่าง ๆ ของโหราศาสตร์ แต่ไม่ได้ทำให้สามารถทำนายดวงได้  ช่วงนั้นจึงได้แต่อ่าน และก็ได้ซื้อหนังสือโหราศาสตร์หลายๆเล่ม หลายๆอาจารย์มาอ่านจากร้านเขษมบรรณกิจ แถวเวิงนครเขษม  กรุงเทพ ฯ การได้อ่านหนังสือเหล่านี้ทำให้ทราบว่าโหราศาสตร์ไทยมีหลายระบบ หลายแนวทาง  แต่ก็ยังไม่สามารถทำให้เป็นนักพยากรณ์ได้ ยิ่งอ่านมากเล่ม ทำให้ยิ่งสับสนไปกันใหญ่ เพราะระบบต่างๆ มันขัดแย้งกันในตัว   จึงได้แต่อ่านไปเรื่อย ๆ ในปีพ ศ  2525 ได้ไปเรียนดวงไทยกับอาจารย์สถิตย์  สถิตยืนยง อยู่ระยะหนึ่ง และหลังจากนั้นได้สมัครเรียนดวงไทยทางไปรษณีย์กับท่านอาจารย์อรุณ  ลำเพ็ญ โดยท่านได้ส่งบทเรียนมาให้ทุกสัปดาห์ติดต่อกัน 1 ปี และทุกวันเสาร์ในเวลากลางคืน  และวันอาทิตย์ในช่วงเวลาบ่าย  จะไปพบท่านอาจารย์อรุณ เพื่อรับฟังและซักถามปัญหาในการเรียนรู้จากท่าน ไปมาหาสู่ท่านอาจารย์อรุณ ประมาณ 5 ปี  ในช่วงที่ไปหาท่านก็มักจะได้พบศิษย์หลายๆท่านที่ไปหาอาจารย์เหมือนกัน การได้เรียนรู้โดยตรงจากอาจารย์อรุณ  ทำให้มีความเข้าใจมากขึ้น และสามารถพยากรณ์ดวงได้ในที่สุด ในปี 2534 เป็นต้นมา ได้ไปเรียนวิชาดวงจีน  กับซินแสไท่ซาน และได้ศึกษาวิชาฮวงจุ้ย ฤกษ์ยามจีน กับอาจารย์อีกหลาย ๆ ท่าน  เช่น อาจารย์เกรียงไกร  บุญธกานนท์   อาจารย์ชัยเมษฐ์  เชี่ยวเวช และไปเรียนวิชา ตัวเลข 12 หลัก  กับอาจารย์อิสริยภรณ์  เจริญศรี  ถ้านับเรียนวิชาโหราศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ โดยมีครูบาอาจารย์  ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้   ก็เป็นเวลาย่าง 30 ปีแล้ว ประวัติการทำงาน อดีต ทำงานประจำที่ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่  ตั้งแต่เดือนเมษายน 2527 ถึง เดือนพฤษภาคม  2543 ดูแลรับผิดชอบงานด้านการปฏิบัติงานของสาขาธนาคาร ในเรื่องระบบงานคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ฝึกอบรมและสอนวิธีการปฏิบัติงานให้พนักงานของสาขาธนาคาร ทั่วประเทศ เดินทางไปวางระบบงานสาขาและสอนวิธีการปฏิบัติงานให้พนักงานของสาขาในต่างประเทศ ให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องระบบงานคอมพิวเตอร์ (หน่วยงาน help desk) แก่พนักงานสาขาในประเทศและสาขาในต่างประเทศ   วางระบบงานและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ของสาขาธนาคารทั่วประเทศ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนจบโครงการธนาคารออนไลน์ของสาขาทั่วประเทศ  ปัจจุบัน ซินแสดูฮวงจุ้ยให้บริษัท ห้างร้าน โรงงาน บ้านอยู่อาศัย อาจารย์สอนวิชาโป๊ยหยี่ดวงจีน  โหราศาสตร์ไทยดวงดาว ฮวงจุ้ย ฤกษ์ยามมงคล   เป็นคอลัมนิสต์เขียนเรื่องดวงจีนในนิตยสารโหรามหาเวทย์  นิตยสารรายเดือน  ผู้ดำเนินรายการโป๊ยหยี่ชี้ชะตา ทาง SMM TV  สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (จานดำ) ดูดวงชะตา และวันฤกษ์ยามมงคลต่าง ๆ ให้แก่บุคคลทั่วไป

Top Hit


Special Deal