tips

9 สิ่งควรรู้ ในการติดต่อธุรกิจกับชาวญี่ปุ่น

1.ควรตรงต่อเวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  เพราะชาวญี่ปุ่นเคร่งครัดในเรื่องของเวลามาก 2.ระหว่างการเดินทาง ควรปิดเสียงเครื่องมือสื่อสาร ไม่ว่าจะเดินทางแบบหมู่คณะบนรถไฟ หรือบนพาหนะใดๆที่เดินทางร่วมกับชาวญี่ปุ่น เพราะถือเป็นมารยาทที่ไม่เหมาะสม เว้นเสียแต่หากเดินทางไปกับกลุ่มของตัวเอง 3.คำทักทาย เป็นสิ่งสำคัญอีกประการเมื่อได้พบกัน และหัวใจสำคัญของการทักทายคือ กล่าวด้วยน้ำเสียงที่สดใส เต็มพลัง และที่สำคัญคือ ต้องมองหน้าคู่สนทนาด้วยเมื่อกล่าวทักทาย 4.ห้ามลืมนามบัตร เพราะชาวญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องสำคัญอีกประการ และมารยาทในการแลกนามบัตรนั้น ต้องประคองส่งด้วยมือ 2 มือ พร้อมหันด้านที่สามารถอ่านชื่อ นานสกุล ของผู้แนะนำตัวให้กับคู่สนทนา และที่สำคัญมากคือ...ควรไล่เรียงลำดับในการแลกนามบัตรจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง ไล่ลงมานะครับ (ถ้าเราไปกับหัวหน้า ให้หัวหน้าเราแลกก่อนด้วยนะครับ) 5.ไม่ทำท่าทีเบื่อหน่ายต่อการประชุมที่ใช้เวลายาวนาน เพราะในบางครั้งอาจมทีการประชุมที่ต้องใช้เวลายาวนาน หากเกิดการเมื่อยล้า หรือ อยากจะพักผ่อนอิริยาบถ ควรขอตัวไปด้านนอก เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด ก่อนกลับเข้ามาประชุมต่อ 6.เอกสารอ้างอิงหรือเอกสารประกอบการประชุมต้องมีให้ครบถ้วน ชาวญี่ปุ่นชอบข้อมูลทางธุรกิจที่มีที่มาที่ไปชัดเจน ไม่ใช่คำพูดเลื่อนลอย ภาพประกอบก็ต้องมีไปให้พร้อมเพื่อให้ข้อมูลเกิดความหนักแน่น น่าเชื่อถือ 7.หากฝั่งคู่สนทนากำลัง Presentation ห้ามถามแทรก ควรให้การ Presentation จบลงก่อนและจดประเด็นคำถามไว้ เพื่อขอคำอธิบายในช่วงหลังการ Presentation เสร็จสิ้น 8.การเจรจาหรือประชุมร่วมผ่านล่าม หากมีประโยคไหน หรือ มีคำใดที่ไม่ชัดเจนในการแปล ให้จดไว้เพื่อคำอธิบายเนื่องจากหากปล่อยผ่านไปแล้ว อาจเกิดความผิดพลาด หรือ ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกัน อาจทำให้การตกลงทางธุรกิจนั้นๆมีปัญหาได้ หรือหากเป็นการประชุมขนาดใหญ่ ควรให้เวลาในช่วงท้ายกับล่ามให้เก็บรายละเอียดหรือประเด็นปลีกย่อยต่างๆที่ได้จดไว้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน 9.หากมีการชวนสังสรรค์ในช่วงหลังประชุมหรือวันอื่น ไม่ควรปฏิเสธ เพราะนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นหลายๆครั้งใช้วันหยุดเป็นการพักผ่อนและหารือข้อตกลงต่างๆในเรื่องธุรกิจด้วย  (ช่วงนื้ถือเป็นช่วงสำคัญที่จะดูท่าทีหรือโน้มน้าวคู่ธุรกิจด้วย สำคัญมากๆ)

Top Hit


Special Deal