tips

โค้งงามๆ ทักทายทำความเคารพตามวิถีญี่ปุ่น

สวัสดีครับ ผมหัวหน้าแผนกโฆษณา ฝ่ายส่งเสริมการขาย ชิมะ โคซาคุ วันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องมารยาทการทักทายแบบญี่ปุ่นกันนะครับ หากคนไทยใช้การไหว้เป็นการแสดงการทักทายและแสดงความเคารพแล้ว คนญี่ปุ่นจะใช้วิธีการโค้งคำนับแบบญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า โอจิกิ (おじぎ) นั่นเอง สำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกผมมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตา และการสร้างความประทับใจในการพบกันครั้งแรก การทักทายและแสดงความเคารพด้วยการโค้งนี่แหละ ถือเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นมารยาทอันดีงามที่คนญี่ปุ่นยึดถือเป็นธรรมเนียม หากระดับการไหว้ของคนไทยบ่งบอกถึงการแสดงออกถึงความหมายต่างๆ และบุคคลที่ต้องการปฏิสัมพันธ์ด้วย การโค้งคำนับของญี่ปุ่นย่อมขึ้นอยู่กับระดับองศาการโค้งด้วยเช่นกันครับ           ระดับองศาการโค้ง 15 องศา เรียกว่า เอชาคุ ใช้ทักทายคนระดับเดียวกัน เช่น เพื่อน หรือพนักงานรุ่นเดียวกัน การโค้ง 15 องศามักใช้กับคนที่สนิทหรือในสถานการณ์ที่เป็นกันเอง เช่น หรือใช้เวลาทักทายตอนเข้าหรือออกจากบริษัท หรือเวลาเดินสวนกับคนรู้จัก 30 องศา เรียกว่า จูเรย์ ใช้สำหรับแสดงความเคารพเจ้านาย หัวหน้างาน หรือลูกค้า 45 องศา เรียกว่า ไซเคย์เรย์ เป็นการแสดงความนอบน้อมทำความเคารพผู้ที่อายุมากกว่า หรือตำแหน่งสูงกว่า รวมไปถึงเป็นการแสดงความขอโทษสำนึกผิด การแสดงความขอบคุณ ทั้งนี้ขณะโค้งควรค้างไว้สัก 2 วินาที             เมื่อทราบวิธีการโค้งคำนับแบบถูกต้องแล้ว ก็ไม่ต้องสงสัยหรือเคอะเขินที่จะนำไปใช้แล้วนะครับ โอะฮาโย โกะไซมัส สวัสดีครับ....

Top Hit


Special Deal