เรื่อง : กระบี่เย้ยยุทธจักร (ฉบับสมบูรณ์) ผู้กล้าหาญคะนอง เล่ม 1

Tuesday

กระบี่เย้ยยุทธจักร (ฉบับสมบูรณ์) ผู้กล้าหาญคะนอง เล่ม 1

เกริ่นนำ


คุณผู้อ่านที่รัก

ผมได้มีโอกาสเรียบเรียงผลงานอันเยี่ยมยอดของผู้ประพันธ์ มังกรหยก ต่อท่านอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเรื่องใหม่ ผู้กล้าหาญคะนอง นี้เป็นเรื่องจีนใหม่เอี่ยมล่าสุดของกิมย้งประพันธกรแห่งฮ่องกงขณะนี้กำลังนำลงอยู่ในหนังสือพิมพ์รายวันเกือบทุกฉบับทั่วภาคพื้นเอเชีย ส่วนรูปเล่มที่จัดพิมพ์โดยเฉพาะ ก็จำหน่ายอย่างแพร่หลายทำลายสถิติทุกเรื่อง ได้รับการกล่าวขวัญอยู่ในขณะนี้

ผู้กล้าหาญคะนอง เป็นเรื่องจีนแนวใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน มีทั้งการต่อสู้อันตื่นเต้นหวาดเสียว สถานการณ์ตึงเครียด เร้าอารมณ์ แฝงไว้ด้วยความรักอันบริสุทธิ์สละสลวย ลีลาดำเนินเรื่องครื้นเครง โลดโผน เพิ่มพูนความสนุกสนานยิ่งขึ้นทุกบท ทุกตอน และเนื่องจากเป็นผลิตผลของผู้แต่งมังกรหยก ซึ่งไม่เคยเขียนเรื่องมากกว่าหนึ่งเรื่อง จึงไม่ใคร่มีโอกาสได้อ่านกันนักควรค่าแก่การติดตาม ขอให้ท่านผู้อ่าน โปรดกรุณาจับอ่านด้วย

กราบขอบพระคุณ

น. นพรัตน์

หนังสือแนะนำ

Special Deal