เรื่อง : ตำนานรักสองสวรรค์ เล่ม 1

Sunday

ตำนานรักสองสวรรค์ เล่ม 1

เกริ่นนำ


บทนำ

หนึ่งหมื่นปีก่อน เทพแห่งบรรพสวรรค์แทบแตกดับหมดสิ้น!

บัดนี้บนสวรรค์พิภพมีเทพบรรพกาลเหลือเพียงสี่องค์ สามองค์แรกเป็นเทพอันเที่ยงแท้ แต่ทว่าองค์สุดท้ายนั้น....

มีผู้กล่าวถึงเทพองค์นั้นว่า “นาง” ดวงดีอย่างยิ่งที่ได้มาอุบัติในครรภ์อันประเสริฐ เทพบางองค์กล่าวว่า ในสามพิภพแปดดินแดนนี้ ผู้ที่เปลือกนอกดูมีเกียรติยศ แต่แท้จริงกลับต้องอ้างว้างเดียวดายที่สุด ก็คือเทพองค์นี้

ทว่า..นี่เป็นคำกล่าวด้วยความอิจฉาริษยาของเหล่าเทพเซียน หรือกล่าวด้วยความเวทนาสงสารจากใจจริง..ไม่มีผู้ใดบอกได้!

ที่แน่ใจได้ก็คือ ต่อให้ผ่านไปอีกพันหมื่นปี ทั้งสามพิภพแปดดินแดน นอกจากทั้งสามแล้ว สรรพชีวิตทั่วสามพิภพ แม้แต่เหล่าเทพเซียนทั้งหลาย ก็ต้องโน้มกายเรียกขานนางด้วยความเคารพ

เกริ่นกล่าวมามากมาย  แท้จริงแล้วเพียงต้องการบอกว่า เมื่อใดที่แม้แต่เทพบรรพกาลทั้งสามยังต้องค้อมเอวแสดงความเคารพ นั่นจึงเป็นจุดกำเนิดของเรื่องราวที่แท้จริง...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ

หนังสือแนะนำ

Special Deal